Obchodní podmínky ČR

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů.
Žádáme vás, abyste ve svém zájmu uváděli do objednávkového formuláře přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
Při nejasnostech si prodejce vyhrazuje právo kontaktovat telefonicky zákazníka pro potvrzení, ověření nebo upřesnění objednávky. Pokud zákazník není zastižen do 3 dnů, je objednávka automaticky stornována.

Dodací podmínky:

Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v registraci uživatele (není-li uvedeno jinak).

Expedice bude realizována  do cca 3 pracovních dní od potvrzení objednávky prostřednictvím České pošty a.s. pokud nebude se zákazníkem dohodnuto jinak.

Způsob platby:
Veškeré ceny na e-shopu jsou uvedeny včetně DPH.
Státním organizacím dodáváme zboží na fakturu ( platba bankovním převodem). Splatnost faktury je 14 dnů, pokud není předem dohodnuto jinak. Při nedodržení splatnosti, si vyhrazujeme právo vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Ostatním zákazníkům dodáváme zboží,dle osobní dohody (platba na dobírku ,zálohová faktura,faktura splatnost 14 dní,atd.)

Fakturace je možna po 3 dílčích uhrazených objednávkách.